Η ενότητα αυτή σας διδάσκει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασχοληθείτε με την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα δεδομένα μεγάλης έκτασης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας.

[expander_maker id=”1″ more=”Read more” less=”Read less”]

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας

Marketers

Το Data Analytics επιτρέπει στους marketers να προσδιορίσουν το κατάλληλο και τον κυριότερο ανταγωνισμό τους, τη θέση του προϊόντος τους στην αγορά, πώς να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς τους και όχι μόνο. Χάρη στην ανάλυση δεδομένων μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα και να αξιολογήσουν την επιτυχία των στρατηγικών marketing της επιχείρησης.

Business Analysts

Με την βοήθεια του Data Analytics, ένας Business Analyst μπορεί να διαχειρίζεται εργασίες σχετικές με business and financial reporting, business intelligence και όχι μόνο. Το Data Analytics του δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και να αναλύσει δεδομένα σχετικά με budget και αποτελέσματα καθώς και να προετοιμάσει ένα business plan για την επιχείρησή του.

Managers Πωλήσεων

Το Data Analytics επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων να προσδιορίσουν τον ανταγωνισμό, τα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, και να προσαρμόσουν την στρατηγική πώλησης των προϊόντων της εταιρίας τους αναλόγως.

Γιατί να επιλέξω την ενότητα Data Analytics

1 Για να συγκεντρώνετε σύνολα δεδομένων χρησιμοποιώντας συγκεντρωτικούς πίνακες & διαγράμματα

2 Για να δημιουργείτε και να παρουσιάζετε αναφορές και dashboards μέσα από εργαλεία απεικόνισης δεδομένων

3 Για να κατανοείτε και να εφαρμόζετε τις βασικές έννοιες στατιστικής ανάλυσης δεδομένων

[/expander_maker]