Η ενότητα αυτή παρέχει μια γερή βάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η δημιουργία διαδικτυακής παρουσίας, η βελτιστοποίηση περιεχομένου για μηχανές αναζήτησης, η online διαφήμιση και η παρακολούθηση μέσω analytics. Ειδικά στις μέρες μας, λόγω της εξάπλωσης του διαδικτύου ως σημαντικό πεδίο επιχειρηματικής κι εμπορικής δράσης, η προώθηση και η διαφήμιση online έχουν αποδειχθεί κρίσιμα εργαλεία επιτυχίας.

[expander_maker id=”1″ more=”Read more” less=”Read less”]

Ποια είναι τα οφέλη αυτής της ενότητας;

Για στελέχη marketing

Θα κατανοείτε τις βασικές έννοιες του digital marketing, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων του, των περιορισμών και του σχεδιασμού.
Θα μπορείτε να αναγνωρίζετε τις διάφορες επιλογές διαδικτυακής παρουσίας και τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών για τη βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης.
Θα μπορείτε να κατανοείτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων (analytics services) για να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε διαφημιστικές καμπάνιες.

Για επιχειρηματίες

Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων για να προγραμματίζετε δημοσιεύσεις (posts) και να ρυθμίζετε τη λήψη ειδοποιήσεων (notifications).
Θα είστε σε θέση να κατανοείτε εύκολα τις διάφορες επιλογές διαδικτυακού μάρκετινγκ (online marketing) και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου του marketing μέσω μηχανών αναζήτησης (search engine), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και φορητών συσκευών (mobile marketing).

Για ηλεκτρονικό εμπόριο

Θα μάθετε σε βάθος τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πώς να ρυθμίζετε και να χρησιμοποιείτε λογαριασμούς στις πιο δημοφιλείς από αυτές.
Θα εμβαθύνετε στην αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών δικτύων και θα κατανοήσετε τη συμβολή τους στην προώθηση και στη δημιουργία ευκαιριών πώλησης (lead generation).

Γιατί να επιλέξω το Digital marketing;

1 Για να έχετε διαδικτυακή παρουσία, να ρυθμίζετε τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης (social media setup), να διαχειρίζεστε τα social media και να έχετε συνεχή και αποδοτική παρουσία της επιχείρησής σας.

2 Για να έχετε στα χέρια σας ένα δυνατό και ανταγωνιστικό εργαλείο προκειμένου να σας επιλέξουν ή να σας προωθήσουν περισσότερο σε μία δουλειά

3 Για να μπορείτε όχι μόνο να κατανοείτε και να εφαρμόζετε βασικές έννοιες αλλά να μπορείτε να κάνετε και χρήση web analytics, social media insights, analytics e-mail marketing και online διαφήμισης.

[/expander_maker]