Υπολογιστικά Φύλλα

Η ενότητα αυτή, σας επιτρέπει να κατανοείτε την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και να παρουσιάζετε την ικανότητά σας χρησιμοποιώντας μία σχετική εφαρμογή.

Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση υπολογιστικών φύλλων, πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική χρήση των εφαρμογών τους και έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες υπολογιστών από όλο τον κόσμο.

Τα Υπολογιστικά Φύλλα απευθύνονται σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν καλύτερες γνώσεις οργάνωσης των εργασιών γραφείου.

  • Θα είστε σε θέση να εισάγετε δεδομένα σε κελιά και να πραγματοποιείτε βέλτιστες πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Θα μπορείτε, επίσης, να επιλέγετε, να ταξινομείτε καθώς και να αντιγράφετε, να μετακινείτε και να διαγράφετε δεδομένα.
  • Θα μπορείτε να μορφοποιείτε αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο και να χρησιμοποιείτε αυτόματα στυλ πινάκων.
  • Θα μπορείτε να ρυθμίζετε τις επιλογές σελίδας του υπολογιστικού φύλλου κατάλληλα, να ελέγχετε και να διορθώνετε το περιεχόμενό του πριν την τελική του εκτύπωση.
  • Θα χρησιμοποιείτε τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας, τις συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς σας.
  • Θα επεξεργάζεστε τις γραμμές και τις στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Θα αντιγράφετε, θα μετακινείτε, θα διαγράφετε και θα μετονομάζετε κατάλληλα τα φύλλα εργασίας.
  • Θα επιλέγετε, θα δημιουργείτε και θα μορφοποιείτε γραφήματα για να επικοινωνείτε τα δεδομένα με τον κατάλληλο τρόπο και τη σωστή τους σημασία.
  • Θα μπορείτε να εργάζεστε με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύετε σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο cloud.
  • Θα μπορείτε να δημιουργείτε μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Θα χρησιμοποιείτε τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τις τιμές σφάλματος.