Παρουσιάσεις

Η ενότητα αυτή, σας επιτρέπει να επιδεικνύετε την ικανότητά σας στη χρήση των εργαλείων παρουσιάσεων ενός υπολογιστή. Με αυτή τη δεξιότητα θα μπορείτε να ολοκληρώνετε εργασίες, όπως: η δημιουργία, η μορφοποίηση, η τροποποίηση και η προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών προς προβολή ή εκτύπωση.

  • Θα κατανοείτε τις διάφορες διαθέσιμες προβολές παρουσίασης, την καταλληλότητα χρήσης τους και πότε να τις χρησιμοποιείτε, να επιλέγετε διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.
  • Θα μπορείτε να εργάζεστε με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύετε σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο cloud.
  • Επιπλέον, θα μπορείτε να επιλέγετε, να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε γραφήματα για να επικοινωνείτε κατάλληλα τα δεδομένα και με τη σωστή τους σημασία.
  • Θα μπορείτε να εισάγετε, να τροποποιείτε και να μορφοποιείτε το κείμενο και τους πίνακες μιας παρουσίασης. Επίσης, θα σας είναι εύκολο να αναγνωρίζετε τη βέλτιστη πρακτική εφαρμογής μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια και να δημιουργείτε περιεχόμενο διαφανειών, με συνέπεια, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διαφανειών.
  • Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους διαθέσιμους πόρους Βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
  • Θα είστε σε θέση να εισάγετε, να επεξεργάζεστε και να στοιχίζετε εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης.
  • Θα μπορείτε να εφαρμόζετε εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις καθώς και να ελέγχετε και να διορθώνετε το περιεχόμενο μιας παρουσίασης πριν την τελική εκτύπωση και παρουσίασή της.