Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Computer Net

Καλώς ήρθατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Computer Net

Οι υπολογιστές είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής. Η ικανότητα να κατανοούμε και να χρησιμοποιούμε τους υπολογιστές ή να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις ικανότητές μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της δια βίου εκμάθησης. Οι ικανότητες στον υπολογιστή καταστούν δυνατή την κοινωνική και οικονομική ένταξη, που είναι πολύ σημαντικά σε μια υγιώς λειτουργική κοινωνία.

Οι πιστοποιημένες γνώσεις αποτελούν σημαντικό εφόδιο, τόσο στην επαγγελματική ζωή των κατόχων τους, ενισχύοντας τις προοπτικές ανεύρεσης εργασίας, όσο και στην καθημερινή ζωή. Τα Εκπαιδευτικά μας Προγράμματα είναι σχεδιασμένα να καλύπτουν τις ανάγκες τόσο των νεαρών όσο και των μεγαλύτερων ηλικιακά γκρουπ, ενώ παράλληλα αυξάνουν την ικανότητα επικοινωνίας και πρόσβασης σε πληροφορίες και υπηρεσίες της καθημερινότητάς τους.