Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Δευτέρα 07.11.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 09.11.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Δευτέρα 14.11.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 16.11.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Δευτέρα 21.11.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 23.11.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Δευτέρα 28.11.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 30.11.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 03.12.2022 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Δευτέρα 05.12.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 07.12.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 10.12.2022 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Δευτέρα 12.12.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 14.12.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 17.12.2022 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Δευτέρα 19.12.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 21.12.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00