Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Τετάρτη 24.01.2024 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 27.01.2024 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 31.01.2024 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 03.02.2024 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 07.02.2024 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 10.02.204 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 14.02.2024 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 17.02.2024 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 21.02.2024 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 24.02.2024 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 28.02.2024- Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 02.03.2024 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 06.03.2024 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 09.03.2024 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 13.03.2024 – Ώρα έναρξης : 18:00