Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Τετάρτη 01.09.2021 – 18:00
 • Σάββατο 04.09.2021 – 11:00
 • Τετάρτη 08.09.2021 – 18:00
 • Σάββατο 11.09.2021 – 11:00
 • Τετάρτη 15.09.2021- 18:00
 • Σάββατο 18.09.2021- 11:00
 • Τετάρτη 22.09.2021- 18:00
 • Σάββατο 25.09.2021- 11:00
 • Τετάρτη 29.09.2021- 18:00
 • Σάββατο 02.10.2021- 11:00
 • Τετάρτη 06.10.2021- 18:00
 • Σάββατο 09.10.2021- 11:00
 • Τετάρτη 13.10.2021-  18:00
 • Σάββατο 16.10.2021- 11:00
 • Τετάρτη 20.10.2021- 18:00
 • Σάββατο 23.10.2021- 11:00
 • Τετάρτη 27.10.2021-  18:00
 • Σάββατο 30.10.2021- 11:00