Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Σάββατο 08.01.2022 – Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 12.01.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 15.01.2022 – Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 19.01.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 22.01.2022 – Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 26.01.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 29.01.2022 – Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 02.02.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 05.02.2022 – Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 09.02.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 12.02.2022 – Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 16.02.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 19.02.2022- Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 23.02.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 26.02.2022- Ώρα έναρξης : 13:00