Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Δευτέρα 04.09.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 06.09.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 09.09.2023 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Δευτέρα 11.09.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 13.09.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Δευτέρα 18.09.2023- Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 20.09.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 23.09.2023 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Δευτέρα 25.09.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 27.09.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 30.09.2023 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 04.10.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 07.10.2023 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 11.10.2023 – Ώρα έναρξης : 18:00