Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Τετάρτη 10.11.2021 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 13.11.2021 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 17.11.2021 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 20.11.2021 – Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 24.11.2021- Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 27.11.2021- Ώρα έναρξης : 11:00
 • Τετάρτη 01.12.2021- Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 04.12.2021- Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 08.12.2021- Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 11.12.2021- Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 15.12.2021- Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 18.12.2021- Ώρα έναρξης : 13:00
 • Τετάρτη 22.12.2021-  Ώρα έναρξης : 18:00
 • Πέμπτη 23.12.2021- Ώρα έναρξης : 13:00