Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Σάββατο 24.04.2021 – 13:00
 • Κυριακή 25.04.2021 – 11:00
 • Σάββατο 08.05.2021 – 13:00
 • Δευτέρα 10.05.2021 – 18:00
 • Τετάρτη 12.05.2021- 18:00
 • Σάββατο 15.05.2021- 13:00
 • Κυριακή 16.05.2021- 11:00
 • Σάββατο 22.05.2021- 13:00
 • Κυριακή 23.05.2021- 11:00
 • Τετάρτη 26.05.2021- 18:00
 • Σάββατο 29.05.2021- 13:00