Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Δευτέρα 18.07.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 20.07.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Δευτέρα 25.07.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 27.07.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Δευτέρα 01.08.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 03.08.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Δευτέρα 08.08.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 10.08.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 17.08.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Δευτέρα 22.08.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 24.08.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00
 • Σάββατο 29.08.2022- Ώρα έναρξης : 18:00
 • Τετάρτη 31.08.2022 – Ώρα έναρξης : 18:00