Μάθω ημερομηνίες εξετάσεων ECDL

 • Δευτέρα 19.07.2021 – 18:00
 • Τετάρτη 21.07.2021 – 18:00
 • Τρίτη 27.07.2021 – 18:00
 • Τετάρτη 28.07.2021 – 18:00
 • Δευτέρα 02.08.2021- 18:00
 • Τετάρτη 04.08.2021- 18:00
 • Δευτέρα 09.08.2021- 18:00
 • Τετάρτη 11.08.2021- 18:00
 • Τετάρτη 18.08.2021- 18:00
 • Δευτέρα 23.08.2021- 18:00
 • Τετάρτη 25.08.2021- 18:00
 • Δευτέρα 30.08.2021- 18:00
 • Τρίτη 31.08.2021-  18:00