Προχωρημένο επίπεδο

Το πρόγραμμα Προχωρημένου Επιπέδου περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που εκτείνονται σε ανώτερο επίπεδο από το Βασικό και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.

Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενεςεφαρμογές γραφείου. Το Πρόγραμμα Προχωρημένου Επιπέδου, αφορά την εκπαίδευση σε δεξιότητες προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές αυτές. Το Πρόγραμμα Προχωρημένου Επιπέδου αποτελείται από τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:

 1. Επεξεργασία Κειμένου
 2. Υπολογιστικά Φύλλα
 3. Βάσεις Δεδομένων
 4. Παρουσιάσεις

Τα γνωστικά αντικείμενα του Προχωρημένου Επιπέδου επεκτείνονται πέραν των γνωστικών περιοχών του Βασικού Επιπέδου. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι ένας υποψήφιος του Προχωρημένου Επιπέδου ήδη κατέχει τις γνώσεις της αντίστοιχης Ενότητας του Βασικού Επιπέδου.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος Προχωρημένου Επιπέδου, ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.

Επεξεργασία Κειμένου - Προχωρημένο Επίπεδο

Η ενότητα αυτή πιστοποιεί προχωρημένες δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργία περίπλοκων εγγράφων, καθώς και γνώσεις που αυξάνουν την παραγωγικότητα και εγγυώνται καλύτερα αποτελέσματα.

Η Επεξεργασία Κειμένου στο Προηγμένο Επίπεδο απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν ή πρέπει να προχωρήσουν πέρα από τη βασική επεξεργασία κειμένου προκειμένου να παράγουν καλά δομημένα, περίπλοκα έγγραφα. Είναι η ιδανική πιστοποίηση για εργαζόμενους που συντάσσουν κείμενα και αναφορές και πρέπει να ετοιμάζουν αψεγάδιαστες εργασίες και ερευνητικά έγγραφα.

 • Θα μπορείτε να προσθέτετε βιβλιογραφικές αναφορές με όλους τους καθιερωμένους τρόπους, με πίνακες περιεχομένων και αναφορών, αλλά και με σελιδοδείκτες.
 • Θα μπορείτε να προετοιμάζετε ένα αρχείο για εκτύπωση ή για ηλεκτρονικό διαμοιρασμό φροντίζοντας οι ενότητες, η σελιδοποίηση και οι κεφαλίδες να εμφανίζονται σωστά, αλλά και να προσθέτετε υδατογράφημα αν το επιθυμείτε.
 • Θα είστε σε θέση να επεξεργάζεστε έγγραφα με ιδιαίτερη μορφοποίηση και να τα παρουσιάζετε με καλαίσθητο και ξεκάθαρο τρόπο.
 • Θα εργάζεστε παραγωγικά αξιοποιώντας πλήρως το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου και τις δυνατότητές του στη δημιουργία πεδίων, φορμών, mail merge και αυτοματισμών.
 • Θα μπορείτε να ανταποκρίνεστε στο υψηλό επίπεδο που απαιτούν οι εργοδότες ώστε να δημιουργείτε εξαιρετικής ποιότητας, άριστα δομημένα έγγραφα.
 • Θα σας είναι εύκολο να συνεργάζεστε από απόσταση πάνω σε ένα αρχείο, να τηρείτε αναθεωρήσεις και να διαχειρίζεστε αλλαγές, διατηρώντας, πάντα, τα υψηλότερα επίπεδα αποδοτικότητας και ασφάλειας.
Υπολογιστικά Φύλλα - Προχωρημένο Επίπεδο

Η ενότητα αυτή εμβαθύνει στη χρήση των υπολογιστικών φύλλων για την παραγωγή σύνθετων αναφορών, για την εκτέλεση περίπλοκων μαθηματικών και στατιστικών υπολογισμών βελτιώνοντας, έτσι, την παραγωγικότητα.

Τα Υπολογιστικά Φύλλα στο Προηγμένο Επίπεδο απευθύνεται σε όλους όσοι χρειάζονται άριστες γνώσεις στον χειρισμό προγραμμάτων υπολογιστικών φύλλων, στη δημιουργία πινάκων και γραφημάτων για κάθε τύπο δεδομένων, αλλά και στην ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφορίας.

Είναι μία σημαντική δεξιότητα για κάθε θέση manager που απαιτεί σύνθετους υπολογισμούς σε έναν κόσμο που καθοδηγείται, ολοένα και περισσότερο, από αριθμούς και δεδομένα. Για αυτό τον λόγο οι εξαιρετικές ικανότητες δημιουργίας και χρήσης υπολογιστικών φύλλων είναι απαραίτητες.

 • Θα δουλεύετε παραγωγικά και θα αξιοποιείτε τις μακροεντολές και τα πρότυπα.
 • Θα μπορείτε να εφαρμόζετε προηγμένους τρόπους μορφοποίησης, να δημιουργείτε προσαρμοσμένες αριθμητικές μορφές και να κάνετε σύνθεση γραφημάτων και σχημάτων.
 • Θα χρησιμοποιείτε συναρτήσεις για στατιστικές, μαθηματικές, οικονομικές και άλλες εφαρμογές.
 • Θα είστε σε θέση να χειρίζεστε βιβλία εργασίας.
 • Θα συνεργάζεστε με άλλους χρήστες από απόσταση σε κοινόχρηστα βιβλία εργασίας.
 • Θα εργάζεστε σε πίνακες και λίστες με σκοπό την ανάλυση, την ταξινόμηση και το φιλτράρισμα πληροφοριών.
 • Θα μπορείτε να ελέγχετε και να επικυρώνετε τα στοιχεία ενός υπολογιστικού φύλλου, να ταξινομείτε και να συνδέετε δεδομένα.
 • Θα μπορείτε να τηρείτε τις λειτουργίες και τις βέλτιστες πρακτικές.
Παρουσιάσεις - Προχωρημένο Επίπεδο

Η ενότητα αυτή προσφέρει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες για την οργάνωση, το σχεδιασμό και τη δημιουργία υψηλού επιπέδου παρουσιάσεων με πλούσιο περιεχόμενο, εξελιγμένα γραφήματα και γραφικά στοιχεία.

Οι Παρουσιάσεις στο Προηγμένο Επίπεδο απευθύνονται και ταιριάζει σε όλους όσοι χρειάζονται, για ακαδημαϊκούς ή για επαγγελματικούς σκοπούς, να σχεδιάζουν και να τροποποιούν υψηλού επιπέδου παρουσιάσεις.

 • Θα μπορείτε να κατανοείτε πώς τα δημογραφικά στοιχεία ενός ακροατηρίου (ηλικία, μορφωτικό επίπεδο, επάγγελμα, πολιτιστικό υπόβαθρο) καθώς και η γνώση του θέματος επηρεάζουν τον σχεδιασμό μιας παρουσίασης.
 • Θα σας είναι εύκολο να σχεδιάζετε παρουσιάσεις που περιλαμβάνουν προηγμένα γραφικά, κίνηση, ήχο και βίντεο.
 • Θα αξιοποιείτε προχωρημένα γραφήματα και διαγράμματα στις παρουσιάσεις σας.
 • Θα χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες σύνδεσης, ενσωμάτωσης, εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Θα μπορείτε να κατανοείτε τον ρόλο του ακροατηρίου και του τόπου διεξαγωγής στη σχεδίαση μιας παρουσίασης.
 • Θα μπορείτε να εργάζεστε με προσαρμοσμένες προβολές και να ρυθμίζετε την προβολή μιας παρουσίασης.
 • Θα χρησιμοποιείτε με ευκολία μακροεντολές που αναφέρονται στην εφαρμογή πολυμέσων.
Βάσεις Δεδομένων - Προχωρημένο Επίπεδο

Η ενότητα αυτή παρέχει προχωρημένες δεξιότητες στη δημιουργία και στη διαχείριση βάσεων δεδομένων για την αξιοποίηση του λογισμικού και των δυνατοτήτων του στο έπακρο και για τη λειτουργική οργάνωση μεγάλου όγκου πληροφοριών.

Οι Βάσεις Δεδομένων στο Προηγμένο Επίπεδο είναι μία ανεκτίμητη δεξιότητα για πολλές θέσεις εργασίας στις σύγχρονες επιχειρήσεις που καλούνται να διαχειριστούν έναν διαρκώς αυξανόμενο όγκο πληροφοριών. Η οργάνωση αυτών των επιχειρήσεων είναι απαραίτητο να γίνεται με τρόπο που να επιτρέπει την ανάλυση, την εξαγωγή συμπερασμάτων και την παραγωγή δευτερογενούς πληροφορίας.

 • Θα κατανοείτε σε βάθος τη λογική που διέπει μία βάση δεδομένων και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των περιεχομένων της.
 • Θα μπορείτε να προσθέτετε, να διαγράφετε και να τροποποιείτε τα δεδομένα ενός πίνακα, θα καταφέρνετε να βελτιώνετε την εμφάνιση και την εκτέλεση αναφορών κι εκθέσεων.
 • Θα χρησιμοποιείτε χαρακτήρες μπαλαντέρ (wildcards), παραμέτρους και υπολογισμούς.
 • Θα μπορείτε να κατανοείτε τις βασικές αρχές της δημιουργίας και της χρήσης μιας βάσης δεδομένων.
 • Θα σχεδιάζετε και θα χρησιμοποιείτε ερωτήματα για τη δημιουργία ενός πίνακα.
 • Θα δουλεύετε πιο παραγωγικά, αξιοποιώντας μακροεντολές, λειτουργίες σύνδεσης, εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων.
 • Θα σας επιτρέπει την παραγωγή και ανάκτηση υψηλής ποιότητας επιχειρηματικής πληροφορίας.
 • Θα είστε έτοιμοι να δημιουργείτε μια σχεσιακή βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας πίνακες και σχέσεις.
 • Θα ενισχύσετε την παραγωγικότητα με τη χρήση αυτοματισμών και διασυνδέσεων για την εισαγωγή κι εξαγωγή δεδομένων.