Επαγγελματικό επίπεδο

COMPUTING

Η ενότητα αυτή, σας εισάγει στις βασικές έννοιες και δεξιότητες της υπολογιστικής σκέψης (computational thinking) και του προγραμματισμού (coding) που θα χρειαστείτε για να αρχίσετε να δημιουργείτε απλά προγράμματα υπολογιστών.

Η Υπολογιστική Σκέψη και Προγραμματισμός απευθύνεται σε όσους σχεδιάζουν να ξεκινήσουν την πορεία τους στον προγραμματισμό και θέλουν να αναπτύξουν εγκάρσιες δεξιότητες σχετικές με την επίλυση προβλημάτων.

Είναι μία χρήσιμη και απαραίτητη δεξιότητα για να μπορέσετε να κάνετε τα πρώτα σας, σταθερά, βήματα στην υπολογιστική σκέψη και στον προγραμματισμό.

 • Βοηθάει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης γενικών προβλημάτων.
 • Θα κατανοείτε εύκολα τις βασικές αρχές και τους όρους σχετικά με τον προγραμματισμό (coding) και τη σημασία ενός καλά δομημένου και τεκμηριωμένου κώδικα.
 • Θα κατανοείτε τις βασικές έννοιες της πληροφορικής (computing) καθώς και τις τυπικές δραστηριότητες που σχετίζονται με τη δημιουργία ενός προγράμματος ή μιας εφαρμογής.
 • Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τεχνικές υπολογιστικής σκέψης, όπως είναι η αποδόμηση ενός προβλήματος (problem decomposition), η αναγνώριση μοτίβων (pattern recognition), η αφαίρεση (abstraction), αλλά και να δημιουργείτε αλγορίθμους (algorithms) για την ανάλυση ενός προβλήματος και για την ανάπτυξη λύσεων.
 • Θα χρησιμοποιείτε προγραμματιστικές δομές σε ένα πρόγραμμα, όπως μεταβλητές, τύπους δεδομένων και λογική ροή.
 • Θα μπορείτε να βελτιώνετε την αποτελεσματικότητα και τη λειτουργικότητα ενός προγράμματος χρησιμοποιώντας επαναλήψεις, συνθήκες, διαδικασίες και συναρτήσεις, καθώς και συμβάντα και εντολές.
 • Θα μπορείτε να κάνετε έλεγχο και αποσφαλμάτωση ενός προγράμματος και να εξασφαλίζετε ότι πληροί τις προδιαγραφές πριν την ολοκλήρωσή του.
Ανάλυση Δεδομένων

Η ενότητα αυτή σας διδάσκει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασχοληθείτε με την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα δεδομένα μεγάλης έκτασης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας.

ο Data Analytics επιτρέπει στους marketers να προσδιορίσουν το κατάλληλο και τον κυριότερο ανταγωνισμό τους, τη θέση του προϊόντος τους στην αγορά, πώς να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς τους και όχι μόνο. Χάρη στην ανάλυση δεδομένων μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα και να αξιολογήσουν την επιτυχία των στρατηγικών marketing της επιχείρησης.

Με την βοήθεια του Data Analytics, ένας Business Analyst μπορεί να διαχειρίζεται εργασίες σχετικές με business and financial reporting, business intelligence και όχι μόνο. Το Data Analytics του δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και να αναλύσει δεδομένα σχετικά με budget και αποτελέσματα καθώς και να προετοιμάσει ένα business plan για την επιχείρησή του.

Το Data Analytics επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων να προσδιορίσουν τον ανταγωνισμό, τα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, και να προσαρμόσουν την στρατηγική πώλησης των προϊόντων της εταιρίας τους αναλόγως.

Επεξεργασία Εικόνας

H ενότητα αυτή, σας εισάγει στον κόσμο των ψηφιακών εικόνων και στις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες για την επεξεργασία, τη βελτίωση και το διαμοιρασμό τους.

Η βελτίωση εικόνων, η χρήση κατάλληλων εφέ, η σωστή ρύθμιση των πολλών παραμέτρων που τις διέπουν και η προετοιμασία τους για εκτύπωση ή για διαδικτυακή δημοσίευση, είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην εποχή που ζούμε.

Η Επεξεργασία Εικόνας είναι ένα ισχυρό και χρήσιμο εργαλείο για εσάς, τον σύγχρονο επαγγελματία ή ιδιώτη, ειδικά τώρα, με την ευρύτατη εξάπλωση της ψηφιακής φωτογραφίας και του Ιnternet.

 • Θα χρησιμοποιείτε τις διαθέσιμες επιλογές της εφαρμογής, όπως την εμφάνιση των γραμμών εργαλείων και των χρωματικών παλετών για την βελτίωση της παραγωγικότητας.
 • Θα μπορείτε να πιάνετε και να αποθηκεύετε μια εικόνα, να χρησιμοποιείτε διάφορα εργαλεία επιλογής και να χειρίζεστε εικόνες.
 • Θα μπορείτε να δημιουργείτε και να χρησιμοποιείτε στρώσεις, να εργάζεστε με κείμενο, να χρησιμοποιείτε εφέ, φίλτρα και τα εργαλεία σχεδίασης.
 • Θα μπορείτε να ανοίγετε μια υπάρχουσα εικόνα, να αποθηκεύετε μια εικόνα σε διαφορετικές μορφές και να ορίζετε τις επιλογές του αρχείου εικόνας.
 • Θα χρησιμοποιείτε μία πληθώρα προγραμμάτων λογισμικού, από επαγγελματικές σουίτες επεξεργασίας εικόνας μέχρι δωρεάν εργαλεία.
 • Θα γνωρίζετε τις βασικές αρχές χρήσης ψηφιακών εικόνων, θα μπορείτε να κατανοείτε τις επιλογές των διαφόρων μορφών γραφικών καθώς και τις έννοιες σχετικά με τα χρώματα.
 • Θα προετοιμάζετε τις εικόνες για εκτύπωση ή για δημοσίευση.
Επεξεργασία Ιστοσελίδων

H ενότητα αυτή σας διδάσκει όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να ασχοληθείτε με την επεξεργασία και την ανάλυση δεδομένων. Μάθετε πώς να διαχειρίζεστε τα δεδομένα μεγάλης έκτασης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της επιχείρησής σας.

ο Data Analytics επιτρέπει στους marketers να προσδιορίσουν το κατάλληλο και τον κυριότερο ανταγωνισμό τους, τη θέση του προϊόντος τους στην αγορά, πώς να αυξήσουν το μερίδιο της αγοράς τους και όχι μόνο. Χάρη στην ανάλυση δεδομένων μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα και να αξιολογήσουν την επιτυχία των στρατηγικών marketing της επιχείρησης.

Με την βοήθεια του Data Analytics, ένας Business Analyst μπορεί να διαχειρίζεται εργασίες σχετικές με business and financial reporting, business intelligence και όχι μόνο. Το Data Analytics του δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστεί και να αναλύσει δεδομένα σχετικά με budget και αποτελέσματα καθώς και να προετοιμάσει ένα business plan για την επιχείρησή του.

Το Data Analytics επιτρέπει στις ομάδες πωλήσεων να προσδιορίσουν τον ανταγωνισμό, τα χαρακτηριστικά και τα ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα, και να προσαρμόσουν την στρατηγική πώλησης των προϊόντων της εταιρίας τους αναλόγως.

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

Η ενότητα αυτή είναι μία από τις καινούριες ενότητες που προστέθηκε στον κορμό του ECDL, γιατί η κοινωνία του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών, όπως κάθε κοινωνία, εμπεριέχει κινδύνους. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό και απαραίτητο για κάθε χρήστη Η/Υ να μπορεί να προστατευθεί από τους κινδύνους αυτούς.

Επίσης, αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο για κάθε υποψήφιο που επιθυμεί να είναι άρτια εξοπλισμένος για την ασφαλή λειτουργία των ΤΠΕ στο σπίτι άλλα και στο γραφείο του.

Απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την κατανόηση και την εφαρμογή των σχετικών τεχνικών που θα τους επιτρέπουν την ασφαλή λειτουργία των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας.

 • Θα είστε σε θέση να κατανοείτε τις βασικές έννοιες που αφορούν στη σημασία των ασφαλών πληροφοριών και δεδομένων, στη φυσική ασφάλεια καθώς και στην προστασία προσωπικών δεδομένων.
 • Θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για την προστασία του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του δικτύου από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.
 • Θα εξοικειωθείτε με τις έννοιες της ηλεκτρονικής ασφάλειας τόσο σε συσκευές όσο και στο διαδίκτυο.
Προγραμματισμός έργου

Η ενότητα αυτή είναι σχεδιασμένη για εσάς που επιθυμείτε να αναπτύξετε τις γνώσεις και τις ικανότητές σας πάνω στην αποτελεσματικότερη διαχείριση έργων (projects) για τον σωστό προγραμματισμό και σχεδιασμό της δουλειάς ή της ζωή σας.

Ο Προγραμματισμός Έργου απευθύνεται σε εκείνους που θέλουν να έχουν σωστή διαχείριση χρόνου, κόστους, καθηκόντων και πόρων.

 • Θα μπορείτε να καλύψετε τις βασικές απαιτούμενες δεξιότητες για τη χρήση εφαρμογών προγραμματισμού έργων.
 • Θα έχετε τις απαραίτητες γνώσεις για τη χρήση μεγάλης ποικιλίας λογισμικών προγραμματισμού έργων, από εμπορικά προγράμματα της αγοράς μέχρι δωρεάν (freeware) προγράμματα.
 • Θα αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στη χρήση λογισμικού διαχείρισης έργου καθώς και στις κατάλληλες δεξιότητες για την προετοιμασία σχεδιασμού έργου και για την παρακολούθησή του.
 • Θα μπορείτε να ελέγχετε τη διαχείριση χρόνου, κόστους, καθηκόντων και πόρων.
 • Θα είστε σε θέση να κατανοείτε τις βασικές έννοιες σχετικά με τη διαχείριση έργων.
 • Θα μπορείτε να επιβλέπετε το έργο σας, την πρόοδό του και να κάνετε επαναπρογραμματισμό, να βάζετε περιορισμούς, προθεσμίες, να κάνετε σημειώσεις και υπερ-συνδέσεις.
Διαδικτυακή Συνεργασία

H ενότητα αυτή ανταποκρινόμενη πλήρως στη διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη της εποχής για επικοινωνία εξ’ αποστάσεως σας παρέχει γνώσεις  σχετικά με απομακρυσμένη κοινή χρήση, επεξεργασία και αποθήκευση εγγράφων, καθώς και για κοινωνική δικτύωση.

Η Διαδικτυακή Συνεργασία απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό που επιθυμεί να αποκτήσει καλύτερες γνώσεις διαδικτυακής συνεργασίας προς όφελος της δουλειάς ή της καθημερινότητάς του.

 • Θα εξοικειωθείτε με τις τεχνολογίες του διαδικτύου τόσο σε θεωρητικό όσο και σε χρηστικό επίπεδο.
 • Θα κατανοείτε τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία αλλά και την υπολογιστική cloud.
 • Θα μπορείτε να ρυθμίζετε λογαριασμούς για διαδικτυακή παραγωγή και συνεργασία.
 • Θα είστε σε θέση να συνεργάζεστε και να αλληλεπιδράτε χρησιμοποιώντας κοινωνικά δίκτυα, ιστολόγια (blogs) και συνεργατικά ανεπτυγμένους ιστοτόπους (wikis).
 • Θα προγραμματίζετε και θα διοργανώνετε διαδικτυακές συσκέψεις και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε πλατφόρμες διαδικτυακής εκμάθησης.
 • Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε ημερολόγια στο διαδίκτυο και σε κινητές συσκευές για να διαχειρίζεστε και να σχεδιάζετε τις δραστηριότητές σας.
 • Θα χρησιμοποιείτε δικτυακή αποθήκευση και διαδικτυακές εφαρμογές παραγωγικότητας για να συνεργάζεστε με άλλους.
 • Θα κατανοείτε βασικές έννοιες συνεργασίας της τεχνολογίας ανάμεσα σε κινητές/φορητές συσκευές και θα χρησιμοποιείτε λειτουργίες, όπως: ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, εφαρμογές και συγχρονισμό.
AUTOCAD 2D - Σχεδίαση σε 2 διαστάσεις μέσω ΗΥ

Η ενότητα αυτή αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο εφόδιο, ειδικά στις μέρες μας, που η πολυπλοκότητα των σύγχρονων κατασκευών έχει αναγάγει τον ηλεκτρονικό υπολογιστή σε αναπόσπαστο κομμάτι του σχεδιασμού κτιρίων, μηχανών, αντικειμένων και έργων γενικότερα.Αποτελεί το πρώτο, σε διεθνές επίπεδο, ανεξάρτητο λογισμικού πρότυπο για την αξιολόγηση βασικών δεξιοτήτων στη σχεδίαση, σε δύο διαστάσεις, μέσω Η/Υ.

Θα είστε σε θέση να επεξεργάζεστε, σε πραγματικό περιβάλλον CAD, σχέδια που περιέχουν αντικείμενα και διαστάσεις με προβολή/πλοήγηση, διαχείριση στρώσεων/επιπέδων και να κάνετε ανταλλαγή σχεδιαστικών δεδομένων.

Θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις χαρακτηριστικές λειτουργίες μιας τυπικής εφαρμογής CAD, σε πραγματικό περιβάλλον, με σκοπό τη δημιουργία, επεξεργασία και εκτύπωση δισδιάστατων αρχιτεκτονικών ή μηχανολογικών σχεδίων.

Θα είστε σε θέση να δημιουργείτε αντικείμενα/στοιχεία με εργαλεία επιλογής, να τα διαχειρίζεστε, να δίνετε εντολές μέτρησης, να ορίζετε τις ιδιότητές τους και να πραγματοποιείτε υπομνήματα.

Θα μπορείτε να δημιουργείτε, να επεξεργάζεστε και να εκτυπώνετε δισδιάστατα αρχιτεκτονικά ή μηχανολογικά σχέδια και να επιχειρείτε συνδυαστικές κινήσεις για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων.

Θα αποκτήσετε σύνθετες γνώσεις υψηλότερου επιπέδου, όπως η εισαγωγή αντικειμένων από άλλες εφαρμογές, ακόμη και μέσω διαδικτύου.

AUTOCAD 3D – Σχεδίαση σε 3 διαστάσεις μέσω ΗΥ

Περιήγηση στο AutoCAD σε τρεις διαστάσεις

 1. Είδη τρισδιάστατων αντικειμένων – Wireframe, Surface, Solid models
 2. Απλά γεωμετρικά στερεά
 3. Μετακίνηση και περιστροφή σε τρεις διαστάσεις
 4. Δημιουργία στερεών (solid) αντικειμένων από δυσδιάστατη γενέτειρα
 5. Επεξεργασία στερεών αντικειμένων
 6. Ενέργειες Βoolean (Ένωση, Τομή, Αφαίρεση)
 7. Αυτόματη δημιουργία τομών/προβολών από στερεά μοντέλα

Φωτορεαλισμός

 1. Τρόποι απεικόνισης τρισδιάστατου μοντέλου (Visual Styles)
 2. Named Views – Κάμερες
 3. Δημιουργία και απεικόνιση υλικών στις επιφάνειες
 4. Φωτισμοί – είδη και εφαρμογές
 5. Ηλιασμός/Σκίαση
 6. Δημιουργία φωτορεαλιστικής απεικόνισης – rendering
Digital Marketing

Η ενότητα αυτή παρέχει μια γερή βάση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, όπως η δημιουργία διαδικτυακής παρουσίας, η βελτιστοποίηση περιεχομένου για μηχανές αναζήτησης, η online διαφήμιση και η παρακολούθηση μέσω analytics. Ειδικά στις μέρες μας, λόγω της εξάπλωσης του διαδικτύου ως σημαντικό πεδίο επιχειρηματικής κι εμπορικής δράσης, η προώθηση και η διαφήμιση online έχουν αποδειχθεί κρίσιμα εργαλεία επιτυχίας.

 • Θα κατανοείτε τις βασικές έννοιες του digital marketing, συμπεριλαμβανομένων των πλεονεκτημάτων του, των περιορισμών και του σχεδιασμού.
 • Θα μπορείτε να αναγνωρίζετε τις διάφορες επιλογές διαδικτυακής παρουσίας και τον τρόπο επιλογής των κατάλληλων λέξεων-κλειδιών για τη βελτιστοποίηση στις μηχανές αναζήτησης (SEO: search engine optimization).
 • Θα μπορείτε να κατανοείτε και να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ανάλυσης δεδομένων (analytics services) για να παρακολουθείτε και να βελτιώνετε διαφημιστικές καμπάνιες.
 • Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε υπηρεσίες διαχείρισης κοινωνικών δικτύων για να προγραμματίζετε δημοσιεύσεις (posts) και να ρυθμίζετε τη λήψη ειδοποιήσεων (notifications).
 • Θα είστε σε θέση να κατανοείτε εύκολα τις διάφορες επιλογές διαδικτυακού μάρκετινγκ (online marketing) και διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένου του marketing μέσω μηχανών αναζήτησης (search engine), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και φορητών συσκευών (mobile marketing).
 • Θα μάθετε σε βάθος τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, πώς να ρυθμίζετε και να χρησιμοποιείτε λογαριασμούς στις πιο δημοφιλείς από αυτές.
 • Θα εμβαθύνετε στην αποτελεσματική διαχείριση των κοινωνικών δικτύων και θα κατανοήσετε τη συμβολή τους στην προώθηση και στη δημιουργία ευκαιριών πώλησης (lead generation).
Προστασία Δεδομένων

Η ενότητα αυτή είναι το «κλειδί» που θα σας ανοίξει την πόρτα της απόλυτης κατανόησης για τη συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία GDPR, η οποία ισχύει από τις 25 Μαΐου 2018 και είναι υποχρεωτική για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες. Είναι μια απαραίτητη γνώση και αποτελεί εξαιρετικό εργαλείο ώστε όλοι οι ενεργοί πολίτες της ψηφιακής κοινωνίας να γνωρίζουν τα δικαιώματα που έχουν ως υποκείμενα προσωπικών δεδομένων, καθώς και τις υποχρεώσεις που έχουν οι επιχειρήσεις που τα διαχειρίζονται.

Η Προστασία Δεδομένων απευθύνεται σε όλες τις μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια απαραίτητη γνώση για εσάς που εργάζεστε σε οποιοδήποτε τμήμα το οποίο έρχεται σε επαφή με προσωπικά δεδομένα πελατών ή προμηθευτών.

 • Θα κατανοείτε τις βασικές έννοιες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα και την προστασία τους.
 • Θα μπορείτε να αντιλαμβάνεστε τη λογική, τους στόχους και την έκταση της δέσμης μέτρων του GDPR.
 • Θα είστε σε θέση να περιγράφετε τα σπουδαιότερα σημεία του GDPR τα οποία σχετίζονται με τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
 • Θα κατανοείτε τα δικαιώματα των ατόμων όσον αφορά στα προσωπικά τους δεδομένα.
 • Θα αντιλαμβάνεστε ότι οι πρακτικές και οι μέθοδοι μιας εταιρείας πρέπει να υπακούν στις αρχές διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων.
 • Θα είστε ικανοί να περιγράφετε τα βασικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που χρειάζονται για τη συμμόρφωση μιας επιχείρησης.
 • Θα γνωρίζετε πώς να αντιμετωπίζετε παραβιάσεις δεδομένων, αλλά και τις συνέπειες ελλιπούς συμμόρφωσης με τους κανόνες προστασίας.
Οργάνωση γραφείου

Το Office Procedures είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα, το οποίο πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου να προσφέρει αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη σε μία επιχείρηση. Μαζί με το Customer Service και το Business Studies απαρτίζουν τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills!
Πού απευθύνεται
Σε Γραμματείς, Βοηθούς Διοίκησης και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις διοικητικής υποστήριξης και να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε θέσεις γραφείου.
Σε όσους εργάζονται ήδη ως υπάλληλοι γραφείου και επιθυμούν  να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο.
Πλεονεκτήματα
Το πρόγραμμα Office Procedures:
Ενισχύει το Βιογραφικό Σημείωμα των υποψηφίων και αποτελεί σημαντικό εφόδιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
Προσφέρει πραγματική αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
Αναπτύσσει τις δεξιότητες που απαιτούνται, για την εξέλιξη της καριέρας σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης
Οδηγεί σε πιστοποιητικό, που έχει παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ.
Εξεταστέα Ύλη
Η εξεταστέα ύλη με τις αντίστοιχες προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης:
Level 1

 1. Λειτουργίες του γραφείου και ασφάλεια
 2. Τεχνικές Εμπορικής Επικοινωνίας
 3. Συστήματα και Διαδικασίες
 4. Αρχειοθέτηση πληροφοριών
 5. Υποστήριξη και εξοπλισμός γραφείου

Level 2

 1. Διοικητικές λειτουργίες ενός οργανισμού
 2. Επικοινωνίες
 3. Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
 4. Επιχειρησιακή τεκμηρίωση και διαδικασίες πληρωμής
 5. Χειρισμός πληροφοριών και αρχείων
 6. Ρυθμίσεις συσκέψεων (meetings)  και επαγγελματικά ταξίδια
Εξυπηρέτηση πελατών

Το Customer Service είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα που προσφέρει στον υποψήφιο τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή αποτελεσματικής και αξιόπιστης εξυπηρέτησης πελατών. Μαζί με το Business Studies και το Office Procedures απαρτίζουν τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills!
Πού απευθύνεται
Σε εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν στους τομείς των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών και χρειάζονται μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση για το βιογραφικό τους.
Σε εκείνους που εργάζονται με βασικές αρμοδιότητες τις Πωλήσεις την Εξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών και θέλουν να αποκτήσουν ένα επιπλέον εφόδιο για να ενισχύσουν την καριέρα τους.
Πλεονεκτήματα
Το πρόγραμμα Customer Service:
Ενισχύει το Βιογραφικό Σημείωμα των υποψηφίων και αποτελεί σημαντικό εφόδιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
Προσφέρει πραγματική αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
Αναπτύσσει τις δεξιότητες που απαιτούνται, για την εξέλιξη της καριέρας στους τομείς των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών
Οδηγεί σε πιστοποιητικό, που έχει παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ
Προσφέρεται με συμπλήρωμα πιστοποιητικού Εuropass
Εξεταστέα Ύλη
Η εξεταστέα ύλη με τις αντίστοιχες προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης είναι:

Level 1

 1. Τρόπος παροχής ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών
 2. Ορισμός διαφόρων μεθόδων επικοινωνίας
 3. Παροχή ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες ενός οργανισμού
 4. Αποτελεσματική διεκπεραίωση ερωτημάτων και παραπόνων πελατών

Level 2

 1. Τρόπος παράδοσης ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών σε διαφορετικούς τύπους πελατών
 2. Πολιτικές και διαδικασίες Εξυπηρέτησης Πελατών
 3. Επεξήγηση των πλεονεκτημάτων που αποκομίζει ένας οργανισμός λόγω της καλής του φήμης
 4. Περιγραφή των ποιοτικών στοιχείων και των ιδιοτήτων που απαιτούνται στην Εξυπηρέτηση Πελατών
 5. Σημασία της αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών, προσδοκιών και παραπόνων πελατών
 6. Επεξήγηση της σπουδαιότητας των διαφορετικών μεθόδων επικοινωνίας στην Εξυπηρέτηση διαφορετικών τύπων Πελατών

Level 3

 1. Βασικά χαρακτηριστικά μίας προσφερόμενης υπηρεσίας και οι επιπτώσεις της στις προσδοκίες του πελάτη
 2. Τρόπος παράδοσης αξιόπιστης Εξυπηρέτησης Πελατών
 3. Επεξήγηση της αντιμετώπισης διαφορετικών συμπεριφορών πελατών με στόχο την εξασφάλιση της ικανοποίησης τους
 4. Τρόποι ανάπτυξης και βελτίωσης της Εξυπηρέτησης Πελατών
 5. Οφέλη του πελάτη και του οργανισμού από την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών
 6. Όφελος της ομαδικής εργασίας στην παροχή ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών
 7. Τρόποι ανάπτυξης ειδικών ικανοτήτων Εξυπηρέτησης Πελατώ
Διοίκηση επιχειρήσεων

Το Business Studies είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα, το oποίο πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το σύνολο των λειτουργιών μιας εταιρείας. Μαζί με το Customer Service και το Office Procedures απαρτίζουν τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills!
Πού απευθύνεται
Σε εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία ευρεία αντίληψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και  επιθυμούν να εργαστούν σε διοικητικές θέσεις, χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία.
Σε εκείνους που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να κατανοούν το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Πλεονεκτήματα
Το πρόγραμμα Business Studies:
Ενισχύει το Βιογραφικό Σημείωμα των υποψηφίων και αποτελεί σημαντικό εφόδιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
Προσφέρει πραγματική αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
Αναπτύσσει τις δεξιότητες που απαιτούνται, για την εξέλιξη της καριέρας σε διοικητικές θέσεις.
Εξεταστέα Ύλη
Το Business Studies περιλαμβάνει την παρακάτω εξεταστέα ύλη με τις αντίστοιχες προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης:

Level 1

 1. Βασικές αρχές θεωρίας επιχειρήσεων
 2. Οργάνωση μιας επιχείρησης
 3. Επιχειρηματική δραστηριότητα
 4. Άνθρωποι στις επιχειρήσεις – ανθρώπινο δυναμικό
 5. Επιδράσεις και έλεγχοι σε μια επιχείρηση

Level 2

 1. Επιχειρησιακό πλαίσιο
 2. Δομή και οργάνωση μιας επιχείρησης
 3. Διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σχεδιασμός και έλεγχος
 4. Άνθρωποι στις επιχειρήσεις
 5. Επιδράσεις και έλεγχοι σε μια επιχείρηση
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών GIS

Το GIS απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Δασολόγους, Γεωλόγους, Μετεωρολόγους, Γεωπόνους, Περιβαλλοντολόγους και Ερευνητές, καθώς και σε κάθε άλλους αποφοίτους Θετικών Επιστημών οι οποίοι εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν σε έργα ή εταιρείες, όπου απαιτείται χρήση προγραμμάτων GIS και επιθυμούν να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS. Το πρόγραμμα απευθύνεται ακόμη σε σχολές και εκπαιδευτικά κέντρα που επιθυμούν να παρέχουν στους σπουδαστές τους ένα πρόσθετο επαγγελματικό και τεχνικό τυπικό προσόν με επίσημη αναγνώριση, σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες που απαιτούν μία αντικειμενική πιστοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των χωρικών δεδομένων μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με ένα εύρος τεχνικών εφαρμογών στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και προτίθενται να αξιολογήσουν τις ικανότητες των ατόμων που πρόκειται να απασχολήσουν στις εφαρμογές αυτές.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ARCMAP
 • ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ
 • ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ
 • ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1o ΜΕΡΟΣ)
 • ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2o ΜΕΡΟΣ)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARC-GIS SPATIAL ANALYST  (1o ΜΕΡΟΣ)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARC-GIS SPATIAL ANALYST (2o ΜΕΡΟΣ)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARC-GIS 3D ANALYST
Τεχνικός Η/Υ & Δικτύων

Το ΙΤ Essentials PC HARDWARE & SOFTWARE, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα.  Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σχετικά με θεμελιώδη θέματα hardware,  software, να δημιουργούν και να διαχειρίζονται οικιακά δίκτυα Η/Υ  και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από την ασφάλεια Η/Υ ώστε να γνωρίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινές ηλεκτρονικές απειλές.
Είναι μια πολυδιάστατη επαγγελματική πιστοποίηση, που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους να αιτηθούν για θέσεις εργασίας σχετικές με την Πληροφορική, επιτρέποντας στους Οργανισμούς και τους εργοδότες να προσλάβουν πιστοποιημένους Τεχνικούς Υπολογιστών και Δικτύων.
Επιπρόσθετα, οι ικανοί επαγγελματίες πιστοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ως Τεχνικοί Υπολογιστών και Δικτύων και ενδυναμώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού ΙΤ Essentials PC HARDWARE & SOFTWARE μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Δικτύου, IT Administrator σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά επίσης μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να προχωρήσει σε πιο προηγμένα προγράμματα διεκδικώντας ανώτερες θέσεις.
Ένας ακόμα λόγος, ο οποίος καθιστά το ΙΤ Essentials PC HARDWARE & SOFTWARE ένα από τα πιο πετυχημένα  εκπαιδευτικά προγράμματα είναι και η χρήση σύγχρονων εικονικών εργαστηρίων. Μέσα σε αυτό το μοναδικό και ευχάριστο περιβάλλον, ο σπουδαστής διδάσκεται εικονική συναρμολόγηση Desktop & Laptop, πριν προχωρήσει στην συναρμολόγηση Η/Υ σε πραγματικό περιβάλλον.
Το πρόγραμμα πιστοποίησης ΙΤ Essentials PC HARDWARE & SOFTWARE αποτελείται από 5 ενότητες:

 • Υλικό Προσωπικών Υπολογιστών (PC Hardware)
 • Λειτουργικά Συστήματα (Operating Systems)
 • Τοπικά Δίκτυα & Υπηρεσίες Δικτύου (LAN & Network Services)
 • Προηγμένη Χρήση Δικτύου (Expert Network Use)
 • Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)
TΠΕ στην Εκπαίδευση

Η ενότητα αυτή θέτει το υπόβαθρο των βασικών εννοιών και δεξιοτήτων σχετικά με την αποτελεσματική, από παιδαγωγικής σκοπιάς, χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΤΠΕ (ICT) στην ενίσχυση της διδασκαλίας, της μάθησης και της αξιολόγησης στην τάξη.

Η ενότητα απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες εκπαίδευσης  που καλούνται να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες Τεχνολογίες ή όποιους θέλουν να έχουν μια γενική γνώση στις σύγχρονες τεχνολογίες εκπαίδευσης.