Βασικό επίπεδο

Ποτέ δεν είναι αργά για Υπολογιστές!To Πρόγραμμα Βασικού Επιπέδου αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα  που απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη χρήση υπολογιστή και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η διδακτική του ύλη επικεντρώνεται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διεκπεραίωση μερικών απλών και καθημερινών εργασιών στον υπολογιστή. Τέτοιες εργασίες θα μπορούσαν να είναι η διαχείριση και αποθήκευση αρχείων στον υπολογιστή, η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων, η υποβολή αιτήσεων με χρήση του Internet και η ανεύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο.
Συγκεκριμένα:
 • Σας βοηθάει να κατανοήσετε βασικές έννοιες και λειτουργίες των Η/Υ και του Internet και να εξοικειωθείτε με τις στοιχειώδεις λειτουργίες του Η/Υ.
 • Προωθεί την ισότιμη συμμετοχή σας στη νέα ψηφιακή εποχή και συμβάλλει στην αξιοποίηση των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
 • Σας παρακινεί σε περαιτέρω εκπαίδευση στη χρήση των Η/Υ.
Επεξεργασία Κειμένου​

Η ενότητα αυτή, σας παρέχει την ικανότητα να μπορείτε να χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή επεξεργασίας κειμένου με σκοπό την επίτευξη καθημερινών εργασιών, όπως είναι η δημιουργία, η μορφοποίηση και η ολοκλήρωση εγγράφων μικρού μεγέθους, για παράδειγμα: επιστολών και καθημερινών εγγράφων.

Η Επεξεργασία Κειμένου απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που χρησιμοποιούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους για δουλειά ή στην καθημερινότητα.

 • Θα μπορείτε να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε έγγραφα, τα οποία θα είναι έτοιμα για κοινή χρήση και διανομή.
 • Θα χρησιμοποιείτε τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας, συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς σας.
 • Θα μπορείτε, επίσης, να εισάγετε πίνακες, εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης στα έγγραφα.
 • Θα μπορείτε να εργάζεστε πάνω σε έγγραφα και να τα αποθηκεύετε σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο νέφος (cloud).
 • Θα εφαρμόζετε διάφορες μορφοποιήσεις και στυλ για τη βελτίωση των εγγράφων σας προτού τα διανείμετε και θα μπορείτε να αναγνωρίζετε βέλτιστες πρακτικές κατά την επιλογή των μορφοποιήσεων.
 • Θα προετοιμάζετε έγγραφα για χρήση σε συγχώνευση αλληλογραφίας.
 • Θα είστε σε θέση να προσαρμόζετε τις ρυθμίσεις σελίδας του εγγράφου, να ελέγχετε και να διορθώνετε ορθογραφικά λάθη πριν την τελική εκτύπωση.
Υπολογιστικά Φύλλα​​

Η ενότητα αυτή, σας επιτρέπει να κατανοείτε την έννοια των υπολογιστικών φύλλων και να παρουσιάζετε την ικανότητά σας χρησιμοποιώντας μία σχετική εφαρμογή.

Καλύπτει τις βασικές δεξιότητες που απαιτούνται για τη χρήση υπολογιστικών φύλλων, πιστοποιεί βέλτιστες πρακτικές στην αποτελεσματική χρήση των εφαρμογών τους και έχει αναπτυχθεί από χρήστες υπολογιστών, εμπειρογνώμονες και επαγγελματίες υπολογιστών από όλο τον κόσμο.

Τα Υπολογιστικά Φύλλα απευθύνονται σε όλους όσοι επιθυμούν να αποκτήσουν καλύτερες γνώσεις οργάνωσης των εργασιών γραφείου.

 • Θα είστε σε θέση να εισάγετε δεδομένα σε κελιά και να πραγματοποιείτε βέλτιστες πρακτικές κατά τη δημιουργία λιστών. Θα μπορείτε, επίσης, να επιλέγετε, να ταξινομείτε καθώς και να αντιγράφετε, να μετακινείτε και να διαγράφετε δεδομένα.
 • Θα μπορείτε να μορφοποιείτε αριθμούς και περιεχόμενο κειμένου σ’ ένα υπολογιστικό φύλλο και να χρησιμοποιείτε αυτόματα στυλ πινάκων.
 • Θα μπορείτε να ρυθμίζετε τις επιλογές σελίδας του υπολογιστικού φύλλου κατάλληλα, να ελέγχετε και να διορθώνετε το περιεχόμενό του πριν την τελική του εκτύπωση.
 • Θα χρησιμοποιείτε τους διαθέσιμους πόρους βοήθειας, τις συντομεύσεις και το εργαλείο μετάβασης για τη βελτίωση της παραγωγικότητάς σας.
 • Θα επεξεργάζεστε τις γραμμές και τις στήλες ενός υπολογιστικού φύλλου. Θα αντιγράφετε, θα μετακινείτε, θα διαγράφετε και θα μετονομάζετε κατάλληλα τα φύλλα εργασίας.
 • Θα επιλέγετε, θα δημιουργείτε και θα μορφοποιείτε γραφήματα για να επικοινωνείτε τα δεδομένα με τον κατάλληλο τρόπο και τη σωστή τους σημασία.
 • Θα μπορείτε να εργάζεστε με υπολογιστικά φύλλα και να τα αποθηκεύετε σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο cloud.
 • Θα μπορείτε να δημιουργείτε μαθηματικούς και λογικούς τύπους χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις των υπολογιστικών φύλλων. Θα χρησιμοποιείτε τις σωστές πρακτικές στη δημιουργία τύπων και θα είστε σε θέση να αναγνωρίζετε τις τιμές σφάλματος.
Υπηρεσίες Διαδικτύου

Η ενότητα αυτή παραθέτει τις βασικές έννοιες και τις δεξιότητες που σχετίζονται με την περιήγηση στο Διαδίκτυο, την αποτελεσματική αναζήτηση πληροφοριών, τη χρήση διαδικτυακής επικοινωνίας και τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι Υπηρεσίες Διαδικτύου απευθύνονται στο σύνολο όσων κάνουν χρήση στο διαδίκτυο, στον καθένα που θέλει να έχει ασφάλεια, αποτελεσματικότητα, προστασία και καλή διαχείριση στη δουλειά ή στην καθημερινότητά του.

 • Θα κατανοείτε τις έννοιες και την ορολογία που σχετίζονται με την περιήγηση και την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
 • Θα μπορείτε να στέλνετε, να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 • Θα μπορείτε, επίσης, να οργανώνετε και να αναζητάτε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και να χρησιμοποιείτε ημερολόγια (calendars).
 • Θα είστε σε θέση να αναζητάτε, αποτελεσματικά, πληροφορίες στο διαδίκτυο και να αξιολογείτε κριτικά το διαδικτυακό περιεχόμενο.
 • Θα αντιλαμβάνεστε τις έννοιες: εικονικές κοινότητες, επικοινωνία και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
 • Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον φυλλομετρητή ιστού (web browser) και να διαχειρίζεστε τις ρυθμίσεις της εφαρμογής, τα αγαπημένα (bookmarks) και τα αποτελέσματα της περιήγησης.
 • Θα κατανοείτε τα βασικά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και προστασίας δεδομένων.
Χρήση Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων

Η ενότητα αυτή θέτει το υπόβαθρο των βασικών εννοιών και δεξιοτήτων σχετικά με τη χρήση συσκευών, τη δημιουργία και τη διαχείριση αρχείων, τη χρήση δικτύων και την ασφάλεια δεδομένων.

Θα κατανοείτε τους βασικούς όρους και τις έννοιες που σχετίζονται με την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), τους υπολογιστές, τις συσκευές και το λογισμικό.

 • Θα εργάζεστε αποδοτικά και αποτελεσματικά στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή χρησιμοποιώντας εικονίδια και παράθυρα.
 • Θα κατανοείτε έννοιες που σχετίζονται με τα δίκτυα καθώς και τις διαθέσιμες επιλογές δικτύωσης και θα είστε σε θέση να συνδέεστε σ’ ένα δίκτυο.
 • Θα κατέχετε τις βασικές έννοιες διαχείρισης αρχείων και θα είστε σε θέση να οργανώνετε αποτελεσματικά τα αρχεία και τους φακέλους του υπολογιστή.
 • Θα μπορείτε να ξεκινάτε και να τερματίζετε τη λειτουργία ενός υπολογιστή.
 • Θα κατανοείτε βασικές έννοιες αποθήκευσης και χρήσης βοηθητικού λογισμικού για τη συμπίεση και αποσυμπίεση μεγάλων, σε μέγεθος, αρχείων.
 • Θα αναγνωρίζετε τα θέματα που σχετίζονται με την οικολογική χρήση ΤΠE (green IT), την προσβασιμότητα (accessibility) καθώς και θέματα σχετικά με την προστασία της υγείας και ασφάλειας του χρήστη.
 • Θα είστε σε θέση να προσαρμόζετε τις βασικές ρυθμίσεις του λειτουργικού συστήματος και να χρησιμοποιείτε την ενσωματωμένη λειτουργία Βοήθειας.
 • Θα μπορείτε να δημιουργείτε ένα απλό έγγραφο και να εκτυπώνετε το αποτέλεσμα.
 • Θα γνωρίζετε τη σημασία προστασίας δεδομένων και συσκευών από κακόβουλο λογισμικό (malware) καθώς και τη σημασία δημιουργίας αντίγραφων ασφαλείας των δεδομένων (backing up data).
Παρουσιάσεις

Η ενότητα αυτή, σας επιτρέπει να επιδεικνύετε την ικανότητά σας στη χρήση των εργαλείων παρουσιάσεων ενός υπολογιστή. Με αυτή τη δεξιότητα θα μπορείτε να ολοκληρώνετε εργασίες, όπως: η δημιουργία, η μορφοποίηση, η τροποποίηση και η προετοιμασία παρουσιάσεων χρησιμοποιώντας διαφορετικές διατάξεις διαφανειών προς προβολή ή εκτύπωση.

 • Θα κατανοείτε τις διάφορες διαθέσιμες προβολές παρουσίασης, την καταλληλότητα χρήσης τους και πότε να τις χρησιμοποιείτε, να επιλέγετε διάφορες διατάξεις και πρότυπα σχεδίασης διαφανειών.
 • Θα μπορείτε να εργάζεστε με παρουσιάσεις και να τις αποθηκεύετε σε διάφορες μορφές αρχείων, τοπικά ή διαδικτυακά στο cloud.
 • Επιπλέον, θα μπορείτε να επιλέγετε, να δημιουργείτε και να μορφοποιείτε γραφήματα για να επικοινωνείτε κατάλληλα τα δεδομένα και με τη σωστή τους σημασία.
 • Θα μπορείτε να εισάγετε, να τροποποιείτε και να μορφοποιείτε το κείμενο και τους πίνακες μιας παρουσίασης. Επίσης, θα σας είναι εύκολο να αναγνωρίζετε τη βέλτιστη πρακτική εφαρμογής μοναδικού τίτλου σε κάθε διαφάνεια και να δημιουργείτε περιεχόμενο διαφανειών, με συνέπεια, χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα διαφανειών.
 • Θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε τους διαθέσιμους πόρους Βοήθειας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας.
 • Θα είστε σε θέση να εισάγετε, να επεξεργάζεστε και να στοιχίζετε εικόνες και αντικείμενα σχεδίασης.
 • Θα μπορείτε να εφαρμόζετε εφέ κίνησης και εναλλαγής διαφανειών στις παρουσιάσεις καθώς και να ελέγχετε και να διορθώνετε το περιεχόμενο μιας παρουσίασης πριν την τελική εκτύπωση και παρουσίασή της.
Βάσεις Δεδομένων

Η ενότητα αυτή, σας επιτρέπει να μπορείτε να κατανοείτε κάποιες από τις βασικές έννοιες των βάσεων δεδομένων και να είστε σε θέση να επιδεικνύετε την ικανότητά σας στη χρήση μιας σχετικής εφαρμογής.

Αυτό περιλαμβάνει τη δημιουργία και την τροποποίηση πινάκων, ερωτημάτων, τύπων και αναφορών και την προετοιμασία αποτελεσμάτων έτοιμων προς διακίνηση, καθώς και την ανάκτηση και τον χειρισμό πληροφορίας από μια βάση δεδομένων με τη χρήση ερωτημάτων και εργαλείων ταξινόμησης.

 • Θα μπορείτε να κατανοείτε τι είναι μία βάση δεδομένων και πώς είναι οργανωμένη.
 • Θα μπορείτε να δημιουργείτε έναν πίνακα, να ορίζετε και να τροποποιείτε πεδία και να δημιουργείτε σχέσεις μεταξύ πινάκων, να εισάγετε και να επεξεργάζεται δεδομένα σε έναν πίνακα.
 • Θα είστε σε θέση να δημιουργείτε μια απλή βάση δεδομένων και να προβάλετε τα δεδομένα της βάσης με διάφορες μεθόδους.
 • Θα χρησιμοποιείτε φίλτρα και ερωτήματα για να μπορείτε να ανακτήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από μία βάση δεδομένων.
 • Θα μπορείτε να δημιουργείτε μία φόρμα για την εισαγωγή, τροποποίηση και τη διαγραφή εγγραφών και δεδομένων από τις εγγραφές.
 • Θα είστε σε θέση να δημιουργείτε συνήθεις εκθέσεις/αναφορές και να προετοιμάζετε περιεχόμενο προς εκτύπωση ή προς ηλεκτρονική διάθεση.