Στην Κοινωνία της Γνώσης, ακόμη περισσότερο στην Οικονομία της Γνώσης, η Πιστοποίηση έχει μετατραπεί σε απαραίτητο εργαλείο και αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής που επηρεάζει την καθημερινότητα ολοένα και περισσότερο. Συνολικά, η Πιστοποίηση αποτελεί κρίσιμο συστατικό για την καριέρα μας και για τη ζωή μας.

Το Computer Net D.R, με εμπειρία ετών και την τεχνογνωσία των ανθρώπων του, θεωρεί ότι η εκπαίδευση και πιστοποίηση οφείλει να εξελίσσεται καθώς δεν λειτουργεί ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στο ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό γίγνεσθαι.

  • Γι’ αυτό σχεδιάζουμε και προσφέρουμε Εκπαιδευτικά Προγράμματα που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους, δημιουργώντας μονοπάτια εκπαίδευσης για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
  • Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με κορυφαία ιδρύματα και φορείς, όπως το Ίδρυμα ECDL και ο Οργανισμός City & Guilds.
  • Γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με κορυφαίες εταιρείες όπως η CISCO, με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την εκπαιδευτική διαδικασία.

20 χρόνια επιτυχημένης πορείας!!

Με δέσμευση στην ποιότητα!!

Που εξασφαλίζει ότι οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν ποιότητα, αξιοπιστία και ακεραιότητα στις υπηρεσίες και ότι οι ανάγκες και απαιτήσεις των σπουδαστών ικανοποιούνται.