Το Πρόγραμμα Πιστοποίησης Certified Training Professional (CTP) δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτές πληροφορικής να αποδείξουν και να πιστοποιήσουν την εμπειρία και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Το Πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της επαγγελματικής εκπαίδευσης στους Η/Υ. Έχει δοθεί έμφαση στο να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτές να αποδείξουν ότι κατέχουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για μία αποτελεσματική εκπαίδευση. Τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι εκπαιδευτές αντιστοιχούν στα ισχύοντα διεθνή πρότυπα.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Πρόγραμμα Certified Training Professional απευθύνεται σε όλους τους παρακάτω:

  • Σε όσους επιθυμούν να πιστοποιήσουν τις ικανότητές τους ως επαγγελματίες εκπαιδευτές και να εργασθούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων, ανηλίκων και ΑΜΕΑ
  • Σε έμπειρους εκπαιδευτές με αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία (ελάχιστο όριο 300 ώρες)
  • Σε απόφοιτους ΑΕΙ-ΤΕΙ Πληροφορικής
  • Σε εκπαιδευτές χωρίς αποδεδειγμένη διδακτική εμπειρία