Έχεις ECDL; Είσαι περιζήτητος!

To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. To ECDL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:

1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
3. Επεξεργασία Κειμένου
4. Υπολογιστικά Φύλλα
5. Χρήση Βάσεων Δεδομένων
6. Παρουσιάσεις
7. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία

Το ECDL Progress πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core χωριστά (από μία εώς έξι, κατ΄επιλογή του υποψηφίου) και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε.