Το Business Studies είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα, το oποίο πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί το σύνολο των λειτουργιών μιας εταιρείας.Μαζί με το Customer Service και το Office Procedures απαρτίζουν τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills!

Πού απευθύνεται

  • Σε εκείνους που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μία ευρεία αντίληψη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και  επιθυμούν να εργαστούν σε διοικητικές θέσεις, χωρίς να έχουν προηγούμενη εμπειρία.
  • Σε εκείνους που ήδη εργάζονται και επιθυμούν να αποκτήσουν ειδικές δεξιότητες που θα τους καταστήσουν ικανούς να κατανοούν το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Το Business Studies προσφέρεται από τον Οργανισμό City & Guilds, το μεγαλύτερο οργανισμό πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσμο, προσφέροντας παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ.

Σε όλη τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills προσφέρονται συμπληρώματα πιστοποιητικού Εuropass, εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης, απασχόλησης και πιστοποίησης.
Πλεονεκτήματα
Το πρόγραμμα Business Studies:

  • Ενισχύει το Βιογραφικό Σημείωμα των υποψηφίων και αποτελεί σημαντικό εφόδιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
  • Προσφέρει πραγματική αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • Αναπτύσσει τις δεξιότητες που απαιτούνται, για την εξέλιξη της καριέρας σε διοικητικές θέσεις
  • Οδηγεί σε πιστοποιητικό, που έχει παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ
  • Προσφέρεται με συμπλήρωμα πιστοποιητικού Εuropass

Εξεταστέα Ύλη
Το Business Studies περιλαμβάνει την παρακάτω εξεταστέα ύλη με τις αντίστοιχες προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης:

Level 1
1. Βασικές αρχές θεωρίας επιχειρήσεων
2. Οργάνωση μιας επιχείρησης
3. Επιχειρηματική δραστηριότητα
4. Άνθρωποι στις επιχειρήσεις – ανθρώπινο δυναμικό
5. Επιδράσεις και έλεγχοι σε μια επιχείρηση

Level 2
1. Επιχειρησιακό πλαίσιο
2. Δομή και οργάνωση μιας επιχείρησης
3. Διαδικασίας λήψης αποφάσεων, σχεδιασμός και έλεγχος
4. Άνθρωποι στις επιχειρήσεις
5. Επιδράσεις και έλεγχοι σε μια επιχείρηση


Αξιολόγηση
Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις που έχουν την μορφή σειράς ερωτήσεων και απαιτούν σύντομες απαντήσεις και εργασίες.

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι:
Level 1: 1 ώρα και 30 λεπτά
Level 2: 2 ώρες

Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται από Εξουσιοδοτημένους Διορθωτές του City & Guilds.
Δείγματα των εξετάσεων (Sample Papers) όλων των Levels διατίθενται στους σχετικούς συνδέσμους στο δεξί άκρο της σελίδας.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία 54% στο Level 1  και 55% στο Level 2 για να περάσουν με «Pass» και 70% για να περάσουν με «First Class Pass».