Η σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills του οργανισμού City & Guilds απευθύνεται στους σύγχρονους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις που επιθυμούν να παραμένουν ανταγωνιστικοί στην απαιτητική αγορά εργασίας και να οπλίζονται με πολύτιμες γνώσεις και αναγνωρισμένη πιστοποίηση.

Τα City & Guilds Business Skills έχουν παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ, είναι εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης και απασχόλησης και έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας:

  • για να καλύπτουν όλες τις σύγχρονες απαιτήσεις μιας επιχείρησης
  • για να εστιάζουν σε θεματολογία που έχει γενική εφαρμογή σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες
  • με διαφορετικά levels, για να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των υποψηφίων
  • για να προσφέρουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στον κάτοχο της πιστοποίησης ώστε να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις ανάγκες ενός διαρκώς αναπτυσσόμενου περιβάλλοντος
  • για να ενθαρρύνουν την πιο εξειδικευμένη εκπαίδευση

Τα Business Skills είναι μια σειρά πιστοποιήσεων που δεν απαιτεί μεγάλο χρόνο εκπαίδευσης και προσφέρει τις απαραίτητες δεξιότητες που ταιριάζουν σε μια σύγχρονη επιχείρηση. Με 30-90 ώρες εκπαίδευση, απλή και φιλική εξεταστική διαδικασία, ευελιξία στον προγραμματισμό των εξετάσεων οι οποίες διενεργούνται στα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα City & Guilds σε τακτά χρονικά διαστήματα και Διεθνή αναγνώριση.

Customer Service

Στην επιχειρηματική κοινότητα είναι κοινώς αποδεκτό ότι η σωστή Εξυπηρέτηση των Πελατών οδηγεί στην Ικανοποίηση των αναγκών τους και αυτό συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με την Επιχειρηματική επιτυχία.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης City & Guilds Customer Service απευθύνεται τόσο σε όσους εργάζονται ήδη στο χώρο της Εξυπηρέτησης Πελατών όσο και σε αυτούς που επιθυμούν να αναζητήσουν εργασία στο χώρο, ενώ ταιριάζει στις ανάγκες γνώσης κάθε ενδιαφερομένου, κάθε επιπέδου, κάθε ρόλου και κάθε κλάδου.

Business Studies

Αυτό το πρόγραμμα πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου να κατανοεί τις επιμέρους λειτουργίες μιας επιχείρησης και είναι κατάλληλο για Γραμματείς, Βοηθούς Διοίκησης και όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν βασικές γνώσεις Διοίκησης. Είναι επίσης ιδανική επιλογή για όποιον επιθυμεί να αποκτήσει ένα ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο.

Office Procedures

Το City & Guilds Office Procedures είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα το οποίο πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου να προσφέρει αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη σε μία επιχείρηση. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για Γραμματείς, Βοηθούς Διοίκησης και όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις διοικητικής υποστήριξης.