Τηλέφωνο επικοινωνίας : 2105325205

Fax : 2105325206

Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 42, Δάσος Χαϊδαρίου, 12462

Url : www.computernet.gr

E-mail: com-net@otenet.gr

Facebook : Computer Net D.R.

Instagram : computer_net_d.r