Προγραμματισμός

  • C
  • C++
  • Java
  • Php
  • Html
  • Perl
  • jQuery
  • Matlab
  • Visual Basic
  • Fortran

Όλα τα Σεμινάρια έχουν σχεδιαστεί από ειδικούς εισηγητές, επιστήμονες με άριστη τεχνογνωσία και διδακτική εμπειρία, που είναι ταυτόχρονα καταξιωμένα και πεπειρεμένα στελέχη στον αντίστοιχο επαγγελματικό χώρο. Οι καθηγητές μας παρέχουν στους καταρτιζόμενους κάθε δυνατή βοήθεια, με στόχο τη δημιουργία στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις αυξημένες ανάγκες της σύγχρονης αγοράς για εξειδίκευση.