Στατιστική ανάλυση δεδομένων με χρήση SPSS

 

Το SPSS (Statistical Package for Social Sciences) είναι ένα απο τα πιο δημοφιλή, ευέλικτα και ευκολόχρηστα διαθέσιμα στατιστικά προγράμματα. Χρησιμοποιείται από πλήθος ακαδημαικών ιδρυμάτων, ερευνητικών κέντρων , εταιρίες και οργανισμούς σε ολόλκληρο τον κόσμο.

Θεματικές Ενότητες

  1. Η χρήση του Spss στην έρευνα
  2. Διαδικασία διεξαγωγής έρευνας- Ερωτηματολόγια
  3. Καταχώρηση Δεδομένων
  4. Περιγραφική στατιστική
  5. Στατιστικές τεχνικές
  6. Δημιουργία γραφημάτων