Η εξέλιξη της Πληροφορικής και οι πολύμορφες εφαρμογές της στη Λογιστική επιβάλλουν τη χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στο σύνολο σχεδόν των δραστηριοτήτων ενός σύγχρονου λογιστηρίου.

Τα Σεμινάρια Μηχανογραφημένης Λογιστικής απευθύνονται σε σπουδαστές σχολών Λογιστικής, σε βοηθούς λογιστηρίων ή και σε λογιστές οι οποίοι κατέχουν τη χειρόγραφη Γενική Λογιστική ή τουλάχιστον τις βασικές αρχές της καθώς και αρχές του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.), και επιθιμούν να γνωρίσουν, να εξοικιωθούν και να εκπαιδευτούν σε ένα λογιστικό μηχανογραφικό πακέτο μηχανογηραφημένης Γενικής Λογιστικής.

Σκοπός των Σεμιναρίων αυτών είναι η εκμάθηση ενός μηχανογραφικού συστήματος Λογιστικής, που θα έχει σαν αποτέλεσμα την απόκτηση σημαντικών εφοδίων για την ανεύρεση εργασίας, ως στέλεχος λογιστηρίου, οικονομικών υπηρεσιών και γενικά επιχειρήσεων.

  • EUROFASMA
  • ΚΑΦΑΛΑΙΟ
  • X-LINE (ERP)
  • SOFT ONE (ERP)
  • ENTERSOFT (ERP)
  • ATLANTIS
  • PayRoll (Μισθοδοσία)