Το CISCO ΙΤ Essentials PC HARDWARE & SOFTWARE, αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά εκπαιδευτικά προγράμματα της Cisco.  Απευθύνεται σε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους σχετικά με θεμελιώδη θέματα hardware,  software, να δημιουργούν και να διαχειρίζονται οικιακά δίκτυα Η/Υ  και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις γύρω από την ασφάλεια Η/Υ ώστε να γνωρίζουν να αντιμετωπίζουν καθημερινές ηλεκτρονικές απειλές.

Είναι μια πολυδιάστατη επαγγελματική πιστοποίηση, που δίνει τη δυνατότητα στους κατόχους να αιτηθούν για θέσεις εργασίας σχετικές με την Πληροφορική, επιτρέποντας στους Οργανισμούς και τους εργοδότες να προσλάβουν πιστοποιημένους Τεχνικούς Υπολογιστών και Δικτύων.

Επιπρόσθετα, οι ικανοί επαγγελματίες πιστοποιούν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους ως Τεχνικοί Υπολογιστών και Δικτύων και ενδυναμώνουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας. Ο κάτοχος του πιστοποιητικού CISCO ΙΤ Essentials PC HARDWARE & SOFTWARE μπορεί να εργαστεί ως τεχνικός Η/Υ, Τεχνικός Δικτύου, IT Administrator σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά επίσης μπορεί να εμπλουτίσει τις γνώσεις του και να προχωρήσει σε πιο προηγμένα προγράμματα διεκδικώντας ανώτερες θέσεις.

Ένας ακόμα λόγος, ο οποίος καθιστά το CISCO ΙΤ Essentials PC HARDWARE & SOFTWARE ένα από τα πιο πετυχημένα  εκπαιδευτικά προγράμματα είναι και η χρήση σύγχρονων εικονικών εργαστηρίων. Μέσα σε αυτό το μοναδικό και ευχάριστο περιβάλλον, ο σπουδαστής διδάσκεται εικονική συναρμολόγηση Desktop & Laptop, πριν προχωρήσει στην συναρμολόγηση Η/Υ σε πραγματικό περιβάλλον.

Το πρόγραμμα πιστοποίησης CISCO ΙΤ Essentials PC HARDWARE & SOFTWARE αποτελείται από 5 ενότητες:

  1. Υλικό Προσωπικών Υπολογιστών (PC Hardware)
  2. Λειτουργικά Συστήματα (Operating Systems)
  3. Τοπικά Δίκτυα & Υπηρεσίες Δικτύου (LAN & Network Services)
  4. Προηγμένη Χρήση Δικτύου (Expert Network Use)
  5. Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (IT Security)