Το Office Procedures είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα, το οποίο πιστοποιεί την ικανότητα του υποψηφίου να προσφέρει αποτελεσματική διοικητική υποστήριξη σε μία επιχείρηση. Μαζί με το Customer Service και το Business Studies απαρτίζουν τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills!

Πού απευθύνεται

  • Σε Γραμματείς, Βοηθούς Διοίκησης και γενικότερα σε όσους ενδιαφέρονται να αποκτήσουν γνώσεις διοικητικής υποστήριξης και να ξεκινήσουν την καριέρα τους σε θέσεις γραφείου.
  • Σε όσους εργάζονται ήδη ως υπάλληλοι γραφείου και επιθυμούν  να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο σε οργανωτικό και διοικητικό επίπεδο.

Το Office Procedures προσφέρεται από τον Οργανισμό City & Guilds, το μεγαλύτερο οργανισμό πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσμο, προσφέροντας παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ.

Σε όλη τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills  προσφέρονται συμπληρώματα πιστοποιητικού Εuropass, εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης, απασχόλησης και πιστοποίησης.

Πλεονεκτήματα

Το πρόγραμμα Office Procedures:

  • Ενισχύει το Βιογραφικό Σημείωμα των υποψηφίων και αποτελεί σημαντικό εφόδιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
  • Προσφέρει πραγματική αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
  • Αναπτύσσει τις δεξιότητες που απαιτούνται, για την εξέλιξη της καριέρας σε θέσεις διοικητικής υποστήριξης
  • Οδηγεί σε πιστοποιητικό, που έχει παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ
  • Προσφέρεται με συμπλήρωμα πιστοποιητικού Εuropass

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη με τις αντίστοιχες προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης:

Level 1
1. Λειτουργίες του γραφείου και ασφάλεια
2. Τεχνικές Εμπορικής Επικοινωνίας
3. Συστήματα και Διαδικασίες
4. Αρχειοθέτηση πληροφοριών
5. Υποστήριξη και εξοπλισμός γραφείου

Level 2
1. Διοικητικές λειτουργίες ενός οργανισμού
2. Επικοινωνίες
3. Υπηρεσίες υποστήριξης γραφείου
4. Επιχειρησιακή τεκμηρίωση και διαδικασίες πληρωμής
5. Χειρισμός πληροφοριών και αρχείων
6. Ρυθμίσεις συσκέψεων (meetings)  και επαγγελματικά ταξίδια

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις που έχουν την μορφή σειράς ερωτήσεων και απαιτούν σύντομες απαντήσεις και εργασίες.

Η διάρκεια των εξετάσεων είναι:
Level 1: 1 ώρα και 30 λεπτά
Level 2: 2 ώρες

Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται από Εξουσιοδοτημένους Διορθωτές του City & Guilds.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία 54% στο Level 1 και 55% στο Level 2 για να περάσουν με «Pass» και 70% για να περάσουν με «First Class Pass».