Το Customer Service είναι ένα ολοκληρωμένο και σύγχρονο πρόγραμμα που προσφέρει στον υποψήφιο τις δεξιότητες που απαιτούνται για την παροχή αποτελεσματικής και αξιόπιστης εξυπηρέτησης πελατών. Μαζί με το Business Studies και το Office Procedures απαρτίζουν τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων Business Skills!

Πού απευθύνεται

 • Σε εκείνους που επιθυμούν να εργαστούν στους τομείς των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών και χρειάζονται μια αναγνωρισμένη πιστοποίηση για το βιογραφικό τους.
 • Σε εκείνους που εργάζονται με βασικές αρμοδιότητες τις Πωλήσεις την Eξυπηρέτηση και Υποστήριξη Πελατών και θέλουν να αποκτήσουν ένα επιπλέον εφόδιο για να ενισχύσουν την καριέρα τους.

  Το CustomerService προσφέρεται από τον Οργανισμό City & Guilds, το μεγαλύτερο οργανισμό πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσμο, προσφέροντας παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ.

  Σε όλη τη σειρά Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων BusinessSkillsπροσφέρονται συμπληρώματα πιστοποιητικού Εuropass, εναρμονισμένα με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευσης, απασχόλησης και πιστοποίησης.

Πλεονεκτήματα

Το πρόγραμμα CustomerService:

 • Ενισχύει το Βιογραφικό Σημείωμα των υποψηφίων και αποτελεί σημαντικό εφόδιο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά εργασίας
 • Προσφέρει πραγματική αναγνώριση των γνώσεων και δεξιοτήτων των υποψηφίων, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Αναπτύσσει τις δεξιότητες που απαιτούνται, για την εξέλιξη της καριέρας στους τομείς των Πωλήσεων και της Εξυπηρέτησης Πελατών
 • Οδηγεί σε πιστοποιητικό, που έχει παγκόσμια αναγνώριση και ισχύ
 • Προσφέρεται με συμπλήρωμα πιστοποιητικού Εuropass

Εξεταστέα Ύλη

Η εξεταστέα ύλη με τις αντίστοιχες προτεινόμενες ώρες εκπαίδευσης είναι:

Level 1
1. Tρόπος παροχής ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών
2. Ορισμός διαφόρων μεθόδων επικοινωνίας
3. Παροχή ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών σύμφωνα με τις διαδικασίες ενός οργανισμού
4. Αποτελεσματική διεκπεραίωση ερωτημάτων και παραπόνων πελατών

Level 2
1. Τρόπος παράδοσης ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών σε διαφορετικούς τύπους πελατών
2. Πολιτικές και διαδικασίες Εξυπηρέτησης Πελατών
3. Επεξήγηση των πλεονεκτημάτων που αποκομίζει ένας οργανισμός λόγω της καλής του φήμης
4. Περιγραφή των ποιοτικών στοιχείων και των ιδιοτήτων που απαιτούνται στην Εξυπηρέτηση Πελατών
5. Σημασία της αποτελεσματικής κάλυψης των αναγκών, προσδοκιών και παραπόνων πελατών
6. Επεξήγηση της σπουδαιότητας των διαφορετικών μεθόδων επικοινωνίας στην Εξυπηρέτηση διαφορετικών τύπων Πελατών

Level 3
1. Βασικά χαρακτηριστικά μίας προσφερόμενης υπηρεσίας και οι επιπτώσεις της στις προσδοκίες του πελάτη
2. Τρόπος παράδοσης αξιόπιστης Εξυπηρέτησης Πελατών
3. Επεξήγηση της αντιμετώπισης διαφορετικών συμπεριφορών πελατών με στόχο την εξασφάλιση της ικανοποίησης τους
4. Τρόποι ανάπτυξης και βελτίωσης της Εξυπηρέτησης Πελατών
5. Οφέλη του πελάτη και του οργανισμού από την προώθηση προϊόντωνκαι υπηρεσιών
6. Όφελος της ομαδικής εργασίας στην παροχή ποιοτικής Εξυπηρέτησης Πελατών
7. Τρόποι ανάπτυξης ειδικών ικανοτήτων Εξυπηρέτησης Πελατών

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση γίνεται με γραπτές εξετάσεις βασισμένες σε σενάρια, όπου ο υποψήφιος διεκπεραιώνει ερωτήματα και προβλήματα πελατών. Η διάρκεια των εξετάσεων είναι:
Level 1: 1 ώρα
Level2: 1 ώρα και 30 λεπτά
Level 3: 2 ώρες

Η βαθμολόγηση πραγματοποιείται από Εξουσιοδοτημένους Διορθωτέςτου City & Guilds.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν συνολική βαθμολογία 55% για να περάσουν με «Pass» και 70% για να περάσουν με «FirstClassPass».