Το Εργαστήριο Πιστοποίησης Certified Training Professional Tutor (CTP Tutor) αξιολογεί τον υποψήφιο σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα για τις βέλτιστες πρακτικές εκπαίδευσης και πιστοποιεί τις εξειδικευμένες γνώσεις που διαθέτει και την ικανότητά του να ανταποκριθεί με επιτυχία στις υψηλές απαιτήσεις διεξαγωγής προγραμμάτων Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών ECDL.

Σε ποιούς απευθύνεται

Το Εργαστήριο Πιστοποίησης CTP Tutor απευθύνεται σε επαγγελματίες εκπαιδευτές που έχουν πιστοποιηθεί με το Πρόγραμμα ECDL CTP και οι οποίοι επιθυμούν να πιστοποιήσουν εξειδικευμένες γνώσεις για θέματα προγραμματισμού σεμιναρίου, πλάνου ενότητας και αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επίσης, μέσα από τη σωστή προετοιμασία, τον σχεδιασμό και την οργάνωση του CTP Tutor, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποκτήσουν τα αναγκαία εφόδια για τη διδασκαλία του Σεμιναρίου CTP Development και των Εργαστηρίων Πιστοποίησης CTP Generic και ECDL CTP.

Οι στόχοι του CTP Tutor

Ενδεικτικά, οι στόχοι του Εργαστηρίου CTP Tutor είναι οι εξής:

  • Να πιστοποιήσει βέλτιστες πρακτικές στην εκπαίδευση Εκπαιδευτών
  • Να πιστοποιήσει τις εξειδικευμένες δεξιότητες του Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών
  • Να πιστοποιήσει τις εκπαιδευτικές ικανότητες των Εκπαιδευτών Εκπαιδευτών μέσα από γραπτές και προφορικές μεθόδους
  • Να πιστοποιήσει την ύπαρξη Ποιότητας στην Εκπαιδευτική Διαδικασία
  • Να εφοδιάσει τους Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών κατάλληλους για τη διεξαγωγή των Σεμιναρίων ή / και των Εργαστηρίων Πιστοποίησης Εκπαιδευτών ECDL.

Η πιστοποίηση CTP Tutor

Η μεθοδολογία του Εργαστηρίου Πιστοποίησης CTP Tutor δίνει τη δυνατότητα σε πεπειραμένους Εκπαιδευτές να μπορούν να αποδείξουν και να πιστοποιήσουν την εμπειρία και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Τα κύρια χαρακτηριστικά του Εργαστηρίου CTP Tutor είναι:

  • Παρακολούθηση του Εργαστηρίου CTP Tutor: Κατά τη διάρκεια του πενθήμερου εργαστηρίου, ο υποψήφιος προετοιμάζεται για τις παρουσιάσεις που απαιτούνται στη διεξαγωγή του Σεμιναρίου CTP Development και των Εργαστηρίων CTP Generic και ECDL CTP και οι οποίες βιντεοσκοπούνται. Επιπλέον, ο υποψήφιος εξασκείται στην αξιολόγηση γραπτών και προφορικών τεκμηρίων.
  • Αξιολόγηση τεκμηρίων υποψηφίου: Τα Τεκμήρια των υποψηφίων ελέγχονται από τον Επιμελητή CTP του Εργαστηρίου και τον Υπεύθυνο CTP, οι οποίοι τα αξιολογούν και στη συνέχεια ενημερώνουν τον υποψήφιο για το αποτέλεσμα της Αξιολόγησης του.

Το πρόγραμμα CTP Tutor παρέχει πλεονεκτήματα τόσο στους υποψήφιους Εκπαιδευτές Εκπαιδευτών, ως εξής:

Πλεονεκτήματα για τον Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών

  • Πιστοποιεί την εμπειρία του υποψήφιου Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών και αποτελεί έναν επιπλέον τίτλο διάκρισης που τον διαχωρίζει από άλλους εκπαιδευτές
  • Δίνει την ευκαιρία στον Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών να αναπτύξει και να αποδείξει τις γνώσεις και δεξιότητές του
  • Προσφέρει επαγγελματική αναγνώριση της εκπαιδευτικής ικανότητας του Εκπαιδευτή Εκπαιδευτών και ενισχύει τις προοπτικές σταδιοδρομίας του

Συνολικά, η πιστοποίησή σας με το Certified Training Professional Tutor είναι ένα σημαντικό στοιχείο διαφοροποίησης στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σύγχρονο περιβάλλον. Το CTP Tutor είναι ένα διεθνές πρότυπο πιστοποίησης δεξιοτήτων και εκπαιδευτικής εμπειρίας για εκπαιδευτές πληροφορικής, το οποίο αποδεικνύει την εκπαιδευτική σας εμπειρία και ενισχύει τις προοπτικές σας για σταδιοδρομία ενώ ταυτόχρονα σας προσφέρει επαγγελματική αναγνώριση. Το Πιστοποιητικό CTP Tutor, που εκδίδεται σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ECDL και τη μεθοδολογία του Ιδρύματος ECDL, σας προσδίδει ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και συμβάλλει στη διάκρισή σας ανάμεσα στους επαγγελματίες εκπαιδευτές πληροφορικής.

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον τίτλο «Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής CTP Tutor» και το λογότυπο CTP Tutor στην επαγγελματική σας κάρτα, ενώ το όνομά σας θα συμπεριληφθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκπαιδευτών CTP Tutor, το οποίο εμφανίζεται στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος ECDL.

Η διάρκεια του Εργαστηρίου CTP Tutor είναι πέντε (5) ημέρες και εστιάζει κυρίως στην πρακτική άσκηση των υποψηφίων.