Το GIS απευθύνεται σε Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Δασολόγους, Γεωλόγους, Μετεωρολόγους, Γεωπόνους, Περιβαλλοντολόγους και Ερευνητές, καθώς και σε κάθε άλλους αποφοίτους Θετικών Επιστημών οι οποίοι εργάζονται ή θέλουν να εργαστούν σε έργα ή εταιρείες, όπου απαιτείται χρήση προγραμμάτων GIS και επιθυμούν να πιστοποιήσουν την ικανότητά τους στη διαχείριση και ανάλυση χωρικών δεδομένων, μέσω του εξειδικευμένου λογισμικού ArcGIS. Το πρόγραμμα απευθύνεται ακόμη σε σχολές και εκπαιδευτικά κέντρα που επιθυμούν να παρέχουν στους σπουδαστές τους ένα πρόσθετο επαγγελματικό και τεχνικό τυπικό προσόν με επίσημη αναγνώριση, σε δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες που απαιτούν μία αντικειμενική πιστοποίηση των ικανοτήτων των εργαζομένων τους οι οποίοι ασχολούνται με τη διαχείριση των χωρικών δεδομένων μέσω των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι οποίες ασχολούνται με ένα εύρος τεχνικών εφαρμογών στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών και προτίθενται να αξιολογήσουν τις ικανότητες των ατόμων που πρόκειται να απασχολήσουν στις εφαρμογές αυτές.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ARCMAP
 • ΓΕΩΑΝΑΦΟΡΑ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ
 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΥΓΩΝΩΝ
 • ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΝ
 • ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΛΑΘΩΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 • ΕΠΙΛΟΓΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ
 • ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
 • ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΧΑΡΤΗ
 • ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (1o ΜΕΡΟΣ)
 • ΧΩΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2o ΜΕΡΟΣ)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARC-GIS  SPATIAL ANALYST  (1o ΜΕΡΟΣ)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARC-GIS  SPATIAL ANALYST (2o ΜΕΡΟΣ)
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ARC-GIS  3D ANALYST

arcgis