Ποτέ δεν είναι αργά για Υπολογιστές!

To Πρόγραμμα Βασικού Επιπέδου αποτελεί ένα σύντομο πρόγραμμα  που απευθύνεται σε ανθρώπους χωρίς προηγούμενη εμπειρία στη χρήση υπολογιστή και οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Η διδακτική του ύλη επικεντρώνεται στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διεκπεραίωση μερικών απλών και καθημερινών εργασιών στον υπολογιστή. Τέτοιες εργασίες θα μπορούσαν να είναι η διαχείριση και αποθήκευση αρχείων στον υπολογιστή, η συμπλήρωση ηλεκτρονικών εντύπων, η υποβολή αιτήσεων με χρήση του Internet και η ανεύρεση πληροφοριών στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα:

  • Σας βοηθάει να κατανοήσετε βασικές έννοιες και λειτουργίες των Η/Υ και του Internet και να εξοικειωθείτε με τις στοιχειώδεις λειτουργίες του Η/Υ.
  • Προωθεί την ισότιμη συμμετοχή σας στη νέα ψηφιακή εποχή και συμβάλλει στην αξιοποίηση των εργαλείων της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
  • Σας παρακινεί σε περαιτέρω εκπαίδευση στη χρήση των Η/Υ.